روش هشانا یا سال نوی عبری

روش هشانا یا سال نوی عبری

۱۳۹۷/۰۶/۱۸   -   ۲ سال قبل
روش هشانا یا سال نوی عبری

روش هشانا یا روش هشنه (rosh hashanah) در روز اول و دوم ماه عبری تیشری** واقع میشود و عیدی است که نمود شروع سال یهودی است. پیروان آیین یهود بر این باورند که جهان در روش هشانا یا نوروز عبری که مصادف است با اولین روز ماه تیشری آفریده شده است.

بر اساس اعتقادات پیروان این مذهب ، در اول روش هشانای هر سال عملکرد یک ساله انسان ها مورد بررسی ذات الهی قرار می گیرد و سرنوشت یک سال آینده آنها پس از ده روز در یوم کیپور یا روز بزرگ تعیین میشود.

موعد روش هشانا و حلول سال نو عبری را یهودیان در هر نقطه ای در سراسر جهان که هستند، جشن میگیرند و با شادمانی و سرور از روش هشانا استقبال میکنند. در شب این عید مرسوم است خوراکهای مخصوصی که جنبه نمادین (از نظر معنای عبری) دارد، میخورند.

اسامی خوراکیهایی که در این شب قبل از شام روی میز گذاشته می شوند و با خواندن دعای مخصوص خورده می شوند عبارتند از:

سیب و عسل: طبق رسم قاچی از سیب را داخل ظرف عسل زده و از خداوند خالق در  خواست می شود که سال جدید را با شیرینی آغاز کرده و به شیرینی هم به پایان برسانند. سیب بخاطر گرد بودنش نشانه گردش سال است.

ماهی: دلیل خوردن ماهی در این عید به دلیل تولید مثل سریع و تکثیر فراوان آن است. جالب اینکه رسم بر این است که سر ماهی را میخورند تا همیشه سر باشند و نه دم ماهی را.

انار: عده ای معتقدند که انار از 613 دانه در خود بر خوردار است و این 613 عدد دانه به اندازه بخشهای کتاب مقدس تورات است. همچنین انار سمبل پر بار بودن میباشد و منظور آن بوده که چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی در سال جدید برکت داشته باشند.

کدو: با خوردن کدو از درگاه خداوند در خواست میشود که اگر تقدیر بدی صادر شده آن را نابود کرده و شایستگی اعمال نیکشان به درگاه خدا اعلام گردد.

لوبیا: دلیل خوردن لوبیا اینگونه توضیح داده شده که سعادت و موفقیتهایشان افزوده شود و همیشه مشغول کار نیک باشند.

گوشت کله بره: گوشت کله بره میخورند تا بزرگ و سردار باشند و زیردست دشمنان و کافران نگردند و جان نثاری اسحق فرزند ابراهیم را به خاطر بیاورند. (یهودیان معتقدند که آن فرزند ابراهیم که قرار بود قربانی شود، اسحاق بوده و نه اسماعیل)

چغندر: چغندر میخورند که دشمنان و همه بدخواهان پیروان مکتب توحید از این جهان معدوم گردند.تاریخ هوش هشانا معمولا مصادف با یکی از روزهای دهه دوم سپتامبر می باشد.

هوش هشانا در سال 2017: 20 سپتامبر

هوش هشانا در سال 2018: 9 سپتامبر

هوش هشانا در سال 2019: 29 سپتامبر

هوش هشانا در سال 2020: 18 سپتامبر


** تیشری نخستین ماه از سال مدنی عبری و همچنین ماه هفتم از سال در تقویم مذهبی عبری محسوب میشود. این ماه پاییزی و سی روزه است. نخستین روز این ماه مصادف با روش هشانا است.
نظر بیشتری وجود ندارد