• حمام قجری
  • حمام قجری

حمام قجری

  قزوین ، خیابان عبیدزاکانی

نوشتن نظر


حمام قجری متعلق به دوره صفوی !

حمام قجر از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین حمام‌های قزوین است که  دیدن آن را تحت هیچ شرایطی نباید از دست بدهید.

شاید خیلی‌ها فکر کنند این حمام در دوره قاجارساخته شده، در حالی که چنین نیست. این حمام به دستور شاه عباس‌صفوی و توسط یکی از سردارانش که از ایل قاجار بود، ساخته شد.  بنابراین حمام قجر خیلی قدیمی‌تر از آثار دوره قاجار است و حول و حوش 400 سال عمر دارد.

تا دهه‌های اخیر نیز همچنان دایر بود تا اینکه در سال‌های اخیر  مورد مرمت قرار گرفت و  به عنوان موزه مردم‌شناسی  به بهره‌برداری رسید.

در این موزه،  جلوه‌هایی از تاریخ اجتماعی قزوین را در سه بخش اقوام، آداب و رسوم و مشاغل به نمایش گذاشته‌اند و البته معماری و فضاهای مختلف حمام، خصوصا سربینه آن نیز جالب توجه است.


نمایش بیشتر