• کاروانسرای گنجعلی‌خان

کاروانسرای گنجعلی‌خان

  (Ganjalikhan Inn)   

نوشتن نظر


چند سال پیش از آن که میدان نقش جهان در اصفهان ساخته شود، گنجعلیخان، حاکم آبادگر و خوشنام کرمان در عصر شاه عباس اول صفوی، میدان بزرگی را در این شهر بنا نهاد که امروزه با گذشت بیش از 400 سال همچنان چشم و چراغ شهر کرمان است. این مجموعه شامل یک میدان مرکزی، بازار، آب انبار، حمام (موزه مردم شناسی)، ضرابخانه (موزه سکه)، مسجد و یک کاروانسرای درون شهری است که گاهی آن را مدرسه گنجعلیخان می خوانند.

این بنا در شرق میدان گنجعلیخان قرار گرفته است و هنوز می توان زخم‌های ناشی از حمله آغا محمد خان قاجار به کرمان را بر پیکرش تماشا کرد؛ همان حمله‌ای که باعث شد چند گونی چشم از حدقه بیاورند و به خواجه تاجدار تقدیم کنند. یکی از بخش‌های زیبای کاروانسرای گنجعلیخان، سر در آن است که خط علیرضا عباسی، کتیبه‌نویس بزرگ عصر صفوی بر تارک آن می‌درخشد. اکنون این کاروانسرا جایگاه دانشکده هنر کرمان است، اما در قدیم به عنوان کاروانسرا یا بارانداز کالا مورد استفاده قرار می‌گرفته است. بازدید از کاروانسرای گنجعلیخان مستلزم کسب اجازه از مسئولان دانشگاه هنر کرمان است.

نمایش بیشتر