• مراسم قالیشویان مشهد اردهال
  • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
  • مراسم قالیشویان مشهد اردهال

مراسم قالیشویان مشهد اردهال

نوشتن نظر


تاریخچه مراسم قالی شویان مشهد اردهال به زمان امام محمدباقر (ع) بر میگردد.

در آن سال ها مردم فین کاشان قاصدی را به نام عامر بن ناصر فینی به مدینه نزد امام محمد باقر فرستادند و از او درخواست پیشوایی را داشتند. امام فرزند خود سلطانعلی برادر امام صادق(ع) را رهسپار ایران و شهر کاشان کردند.

امامزاده پس از توقفهایی که در بین راه داشت به کاشان رسیدند و در محله فین بزرگ ساکن شدند و در تابستانها به دلیل گرمی هوا به منطقه اردهال می رفتند.

چند سالی اوضاع بدین صورت بود تا اینکه امامزاده سلطانعلی از نفوذ زیادی در بین مردم اردهال برخوردار گشت و این باعث ترس حاکم اردهال که زرین کفش بارکرسفی نام داشت شد.

برای همین زرین کفش با دستور ارزق، والی قم تصمیم به کشتن امامزاده سلطانعلی گرفت و به امام و یارانش در دربند ازناوه حمله کرد و در جنگی ۱۰ روزه که در اوایل مهر ماه بوده است با امام رویارویی می کند.

در این جنگ نیروهای امامزاده سلطانعلی بسیاری از افراد دشمن را از بین می برند و در نهایت زرین کفش حیله می اندیشد و چهل تن از زنان و دختران را برهنه به میدان جنگ می فرستد و امامزاده عقب نشینی می کنند و در پناه سنگی در دربند ازناوه به نماز و دعا می پردازد. در این هنگاه افراد دشمن به امامزاده سلطانعلی و یارانش حمله کرده و همه را شهید می کنند.

خبر شهادت به مردم کاشان و محله فین می رسد. مردم فین کاشان چوب و چماق به دست راه می افتند و به منطقه می رسند و دشمنان را نابود می کنند و امامزاده سلطانعلی را در قالیچه ای میپیچند و در نهری کنار شاهزاده حسین غسل داده و سرو سینه زنان در حالی که چوب و چماق به دست داشتند در اردهال به خاک می سپارند.

هرساله در ایام سالروز شهادت امامزاده سلطانعلی، مردم کاشان در دومین جمعه مهرماه به اردهال می روند و مراسم سالگرد را اجرا می کنند.

در این مراسم بزرگان فین در حرم امامزاده، قالی متبرکه را از بزرگان روستای خاوه (یکی از روستاهای اطراف) تحویل می گیرند و آن را با شور و حال وصف ناپذیری از صحن صفا به سوی نهر تاریخی شاهزاده حسین حرکت می دهند. در آن مکان اهالی فین با چوب دستی هایشان آب نهر را به قالی می پاشند و سپس از مسیر دیگری قالی را با شور و حال سابق به صحن فینی ها می آورند و آن را مجددا به بزرگان تحویل می دهند و آنان قالی را در محفظه ای تا سال بعد نگاه می دارند .

نمایش بیشتر