• موزه باستان شناسی باتومی

موزه باستان شناسی باتومی

  (Archaeological Museum Batumi)   
  77 Akaki Tsereteli St, Batumi, Georgia

نوشتن نظر


این موزه در سال 1988 ساخته شد. این موزه دارای مواد منحصر به فردی از عصر مفرغ تا آیتم های قرون وسطی، است که از  حفاری های باستان شناسی در سراسر گرجستان و بوتامی (پیچوناری، نامچادوری، خیلخادزیری، کواشتا) توسط حفاری های ستاد مشترک گرجستان- انگلستان انجام شده است و همچنین نمونه هایی را دارد که تصادفا کشف شد. نمونه های منحصر به فردی از سکه ها، ظروف برنز، ظروف شیشه و سرامیک وغیره از کشور گرجستان و کشورهای خارجی در این موز وجود دارد.

نمایش بیشتر