• موزه ونگوگ
  • موزه ونگوگ

موزه ونگوگ

  (Van Gogh Museum)   

نوشتن نظر


موزه ونگوگ ، از موزه هنر در آمستردام ، هلند است ، دارای آثار نقاش هلندی ونسان ونگوگ و معاصران خود می باشد. این موزه ، دارای بزرگترین مجموعه  از نقاشی های ونگوگ و نقاشی دیگر نقاشان مشهور در جهان است. اغلب آثار ونگوگ موجود در این مجموعه، توسط پسرش وینسنت ویلم ونگوگ که در سال 1925 آنها را به ارث برده بود، بار ی نمایش های طولانی به موزه شهری آمستردام قرض داده بود اما سرانجام در سال 1962 به بنیاد  ونسان ونگوگ  منتقل شد که امروزه به نام موزه ونگوگ مشهور است.

طراحی موزه ونگوگ  به کمک  دولت هلند در سال 1963 و  به معمار هلندی گرید ریتود انجام گرفت . این طراح یک سال بعد در گذشت و ساختمان تا سال 1973  کامل نشده باقی ماند.  ضلع های نمایشگاه در سال 1999 توسط یک مدرنیست ژاپنی به آن اضافه شد. موزه ونگوگ دارای بیش از 200 اثر از ونگوگ و چند نقاش بزرگ دیگر که از دوستان ونگوگ بوده‌اند می باشد.

نمایش بیشتر