• بنای یادبود جنگ جهانی دوم
  • بنای یادبود جنگ جهانی دوم
  • بنای یادبود جنگ جهانی دوم

بنای یادبود جنگ جهانی دوم

  (World War II Memoria)   

نوشتن نظر


این بنای یادبود بزرگ، به احترام کسانی که در طول جنگ جهانی دوم در نیروهای مسلح آمریکا خدمت کردند ساخته شده است.
این بنا که در سال 2004 تکمیل شد،
یک استخر بزرگ مرکزی که در اطراف آن پنجاه و شش ستون ساخته شده است بنایی است برای پاسداشت سربازان آمریکایی شرکت کننده در جنگ جهانی دوم.

نمایش بیشتر