• دروازه جنوبی کره جنوبی (دروازه نامدائمون)
  • دروازه جنوبی کره جنوبی (دروازه نامدائمون)

دروازه جنوبی کره جنوبی (دروازه نامدائمون)

  (namdaemun gate)   

نوشتن نظر


در زمان سلسله چوسون شهر سئول به صورت یک قلعه بزرگ بود که دارای هشت دروازه بود و دورتادور آن توسط دیوار محصور شده بود. دروازه نامدائمون یکی از آن هشت دروازه است که در جنوب شهر سئول قرار دارد. دیوارهای آن قلعه بزرگ در اوایل قرن 20 به خاطر مشکلات ترافیکی برداشته شدند.

این دروازه بین ایستگاه سئول و سئول پلازا قرار دارد و در پشت آن بازار سنتی نامدائمون واقع شده است.

جنس اصلی این دروازه از سنگ است ولی در بالای آن بتکده ای دوطبقه قرار دارد که جنس آن از چوب است.

دروازه جنوبی سئول که قدمت آن به قرن 14 برمی گردد بارها مورد ترمیم قرار گرفته است ولی جدی ترین ترمیم آن بعد از آتش سوزی سال 2008 است که بت کده ای که روی آن قرار داشت به طور کامل سوخت و کار مرمت آن تا سال 2013 به طول انجامید.

جالب اینکه در سال 2006 کره جنوبی یک نقشه کامل 182 صفحه ای از این دروازه با تمام ریزه کاری هایش تهیه کرد تا در مواقع اضطراری از آن استفاده کنند و دقیقا 2 سال بعد به خاطر آتش سوزی آن نقشه استفاده شد و کمک کرد تا دروزاه به دقیق ترین شکل ممکن بازسازی شود.

نمایش بیشتر