• قلعه تاریخی گوری
  • قلعه تاریخی گوری

قلعه تاریخی گوری

  (Goris Tsikhe)   

نوشتن نظر


قلعه تاریخی گوری بر فراز تپه ای مشرف به شهر قرار دارد. قدمت این قلعه به قرن 7 میلادی بر می گردد و پادشاهان زیادی در آن حکمرانی کرده اند.

در قرن 13 مغولها بر گرجستان چیره میشوند و مدتی را در این قلعه سر میکنند. در قرن 15 آق قویونلوها بر گوری چیره شده و این قلعه را مورد استفاده قرار میدهند. سپس در میانه قرن 16 شاه طهماسب اول صفوی این منطقه را تحت اختیار میگیرد و اواخر قرن گوری به دست عثمانیها میفتد. دوباره گرجیها پس از مدتی گوری را از عثمانیها پس میگیرند اما دوباره در قرن 17 میلادی شاه عباس کبیر گوری را فتح میکند. هرچند قرن 18 گوری محل تاخ و تاز مجدد عثمانیها می شود اما نهایتا گوری به مردم گرجستان باز میگردد.

در پایین قلعه مجسمه برنزی چند مرد زره پوش که نماد مردان جنگجوی گوری است قرار دارد.جلوتر که بروید و خوب به مجسمه ها نگاه کنید متوجه میشوید بدنهای این مردان زخم خورده تیر و شمشیر است.یکی دست قطع شده دارد دیگری سینه سوراخ شده از گلوله اما در بدنهای قطعه قطعه شده آنها مقاومت و ایستادگی خوب دیده میشود. این مجسمه ها نماد مبارزات مردم گوری است که قرنها و قرنها ایستادند و جنگیدند و کشته شدند تا امروز آزادگی پیشه کنند.

نمایش بیشتر