• مسجد جامع

مسجد جامع

  (Jama Masjid)   

نوشتن نظر


مسجد جامع دهلی که به عنوان بزرگترین مسجد هندوستان و یکی از بزرگترین مسجد های جهان شناخته می شود توسط امپراطور مغول "شاه جهان" در سال های ۱۶۵۰ الی ۱۶۵۶ ساخته شده است.

صحن اصلی این مسجد به قدری بزرگ است که می توان ۲۵۰۰۰ نمازگزار را در خود جای دهد.

این مسجد دارای سه دروازه، چهار برج و دو مناره می باشد که دروازه ها در جهت های شرقی، شمالی و جنوبی قرار دارندکه دروازه شرقی آن بزرگترین آنها می باشد. ارتفاع مناره های این مسجد ۴۰ متر است.

این مسجد یک موزه نیز دارد که اشیاء باستانی که عمدتا اسلامی نیز هستند در آن نگهداری می شود.

این مسجد در نزدیکی لال قلعه یا همان قلعه سرخ قرار دارد.

نمایش بیشتر