• بازار سنتی کرمانشاه
  • بازار سنتی کرمانشاه
  • بازار سنتی کرمانشاه

بازار سنتی کرمانشاه

  (Kermanshah Traditional Bazaar)   
  ایران - کرمانشاه - کرمانشاه خیابان نواب صفوی

نوشتن نظر


با اینکه حدود ۲۰۰ سال از عمر این بازار می گذره اما هنوزم معماری زیبا و چشم نوازش دلیل اصلی بازدید از این بازاره و با وجود بازارهای جدید هنوزم بخش اصلی اقتصاد شهر کرمانشاه رو تشکیل میده. «بازار سنتی کرمانشاه» در زمان حکومت فتحعلی شاه ساخته شده و در زمان خودش طولانی ترین بازار سرپوشیده خاورمیانه به شمار می رفته.

 در این بازار قدیمی چند راسته مثل بازار زرگرها ، مسگرها ، علافخانه ، کلوچه پزها ، صرافها ، آهنگرها ، بزازخانه کهنه و نو و غیره وجود داره که در اون ها فعالیت های مختلف انجام می شن. 

این بازار هم اکنون به علت عبور خیابان های اصلی شهر از آن به چهار قسمت تقسیم شده. از راسته های این بازار میشه به راسته زرگر ها، تاریک بازار( ادویه فروشهابازار یهودی ها(بازار اسلامیمسگرها ، بزازخانه و توپخانه اشاره کرد . 

نمایش بیشتر