• مسجد شافعی کرمانشاه
  • مسجد شافعی کرمانشاه
  • مسجد شافعی کرمانشاه

مسجد شافعی کرمانشاه

  ایران - کرمانشاه - کرمانشاه جنب تاریکه بازار

نوشتن نظر


مسجد جامع شافعی مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهه که در راسته بازار کرمانشاه(تاریکه بازار) قرار دارد در سال ۱۳۲۴ تأسیس شده.

 این مسجد از یک سو به میدان جوانشیر و از سوی دیگر به تاریکه بازار منتهی می شه. این مسجد در محلی که پیش تر زائر سرا بوده توسط تعدادی از خیرین اهل سنت به سرپرستی مرحوم حاج ملاسید حسین مسعودی خریداری و احداث شد. 

امروزه تنها در بنای تازه مسجد که در کنار بنای قدیمی و به سبک مساجد ترکیه ساخته شده ، نماز خوانده می شه.

نمایش بیشتر