• موزه سورسوک

موزه سورسوک

  (Nicolas SurSock Museum)   

نوشتن نظر


ساختمان این موزه خود به تنهایی نمونه ای از قصرهای قرن هجدهم لبنانِ و بسار زیبا و دیدنیه، جدا از اون بسیاری از آثار هنری لبنان و بین الملل رو در خود جای داده

نمایش بیشتر