• موزه هنرهای زیبا مارسی
  • موزه هنرهای زیبا مارسی
  • موزه هنرهای زیبا مارسی
  • موزه هنرهای زیبا مارسی

موزه هنرهای زیبا مارسی

  (Musee des Beaux-Arts)   

نوشتن نظر


"موزه هنرهای زیبای مارسی" که به تازگی بازسازی شده در ضلع غربی کاخ لانگ شامپ قرار دارد .

در حدود ۲۰۰ نقاشی در این موزه نگهداری می شوند که اکثرا موضوع مذهبی دارن؛ مریم مقدس، داوود (مربوط به سال ۱۷۸۰م) و طاعون از نقاشی های مشهوریه که در این موزه نگهداری می شوند .

نمایش بیشتر