• معبد پورا تیرتا امپول
  • معبد پورا تیرتا امپول
  • معبد پورا تیرتا امپول
  • معبد پورا تیرتا امپول
  • معبد پورا تیرتا امپول
  • معبد پورا تیرتا امپول

معبد پورا تیرتا امپول

  (Pura Tirta Empul)   

نوشتن نظر


این معبد یکی از جاذبه های بالیه که برای چشمه آب مقدسش مشهوره

سمت چپ معبد، یک ویلای مدرن وجود داره که برای بازدید سوکارنو، اولین رئیس جمهور اندونزی ساخته شده و در حال حاضر برای اقامت افراد مهم به کار میره

در حوضچه آب مقدسهندوها اول بدنشان رو در آب میشورن تا آلودگیها رو از روح و جسمشان دور بشه و بعد لباس سفید رنگ می پوشن و هدایاشون رو پیشکش خدایان می کنن و ساعتی به دعا می نشینن.

نمایش بیشتر