• معبد ماهالاسا

معبد ماهالاسا

  (Temple Mahalasa goa)   

نوشتن نظر


معابد گوا از جمله مکانهای دیدنی هند میباشند که  باز دید از ان برای بازدیدکنندگان بسیار جالب میباشد بیشتر این اماکن دیدنی گوا بیشتر در گوای قدیم واقع شده است معبد ماهالاسا (خدای مونث) گوا یکی از معروفترین معابد هند است  این معبد به خاطر زنگ بسیار بزرگی که دارد مشهور است.

 این زنگ فقط در زمان شهادت شهود به صدا در می آید. بعضی ها معتقدند که معبد خدای مونث ( ماها لاسا ) ابتدا در نپال بوده است ، ولی در طول حمله مغول به گوا منتقل شده است.

روز یکشنبه روز مقدس معبد می باشد و مراسم خاصی در این روز انجام می پذیرد.اعتقاد بعضی بر این است که این معبد در ابتدا در نپال بوده و در طول حمله مغولها به گوا انتقال یافته است.

نمایش بیشتر