• بان می
  • بان می

بان می

  (Banh mi)   

نوشتن نظر


وقتی فرانسوی ها نان باگت را به ویتنام آوردند فکرش را هم نمی کردند ویتنامی ها آن را تبدیل به چنین غذای مهیجی بکنند.غذایی که از شمال تا جنوب ویتنام تنوع زیادی دارد و متشکل است از پنیر، ترشی، سوسیس، گشنیز تازه، سس فلفل قرمز و تخم مرغ نیمرو.

نمایش بیشتر