• بازار چهارسوق گلپایگان
  • بازار چهارسوق گلپایگان

بازار چهارسوق گلپایگان

نوشتن نظر


«بازار سنتی» شهرستان گلپایگان که به «بازار چهارسوق» نیز شناخته می‌شود،  متشکل از بخش‌هایی همچون بازار مسگرها، بازار اصلی، بازار گیوه‌دوزان،  بازار کوزه‌گرها، بازار فرش‌فروشان و بازارهای متعدد دیگری به همراه چندین  پاساژ است. این مجموعه‌ دارای دهانه‌ای با وسعت بسیار و طاق‌بندی و سقف  ضربی آجری است که بیانگر معماری ساختمان‌های دوران سلجوقی است؛ اهمیت این بازار نیز با توجه به معماری  انجام شده در آن و نیز موقعیت مکانی آن است که همانند پلی موصلاتی بین مسجد  جامع و مناره‌ی گلپایگان، عمل می‌کند. سازندگان این اثر ۴۰۰ ساله، آن را  همانند دیگر بازارهای سنتی کشور، با طاق‌ آجری، تعبیه‌ی فضاهای جانبی همچون  چای‌خانه و تیمچه، بنا کرده‌اند که از گذشته تا به امروز، یکی از مراکز اصلی تجاری در گلپایگان محسوب می‌شود.

نمایش بیشتر