• راسته بازار بهبهان

راسته بازار بهبهان

  میدان بید بلند،خیابان شهید عدالت

نوشتن نظر


این مجموعه که با شماره ۳۷۶۹ در فهرست آثار ملی ثبت شده در حال حاضر قدیمی‌ترین بازار شهر بهبهان است که در زمان گذشته مرکز ثقل تجاری شهر بهبهان و حومه آن بوده‎ است.

این مجموعه که متعلق به دورهٔ قاجار است دارای چندین راسته بوده که حرفه‌های مختلف در راسته‌های مخصوص به خود فعالیت داشتند که در حال حاضر تنها یک راسته از آن باقی‎مانده‎ است. برروی دیوار راسته باقی‎مانده دو کتیبه قرار دارد که شامل اطلاعاتی درباره ی ساخت بازار است.

مصالح به کار رفته در ساخت راسته بازار بهبهان ابزار سنگ و گچ است و از ویژگی‌های آن می‌توان به سقف گنبدی حجره‌ها و کاربرد طاق و تویزه در پوشش سقف راسته اشاره کرد.

نمایش بیشتر