• قصر نارگیل
  • قصر نارگیل
  • قصر نارگیل
  • قصر نارگیل

قصر نارگیل

  (Coconut palace)   

نوشتن نظر


قصر نارگیل در سال 1978 برای اقامت پاپ دوم ساخته شد. این قصر را همسر رئیس جمهور سابق فیلیپین ایمِلدا مارکوس برای پاپ دوم ساخت. هرچند پاپ بخاطر تجملاتی بودن قصر، در آن سکونت نکرد و خانه ای ساده را انتخاب کرد.
بیشتر بخش‌های این قصر از قسمت‌های مختلف درخت نارگیل ساخته شده است. قصر نارگیلی مورد استفاده دولت فیلیپین است و بنابراین اجازه ندارید که از آن بازدید کنید اما می‌توانید از دور تماشایش کنید.

نمایش بیشتر