• کنیسه و موزه یهودیان

کنیسه و موزه یهودیان

  (synagogue)   
  آدرس کنیسه: Budapest, Dohány u. 2, 1074 Hungary
  +36 1 343 0420

نوشتن نظر


کنیسه بزرگ بوداپست در نزدیکی مرکز شهر و در خیابان دوهانی (Dohány) واقع شده است. این کنیسه که در سال 1859 ساخته شده است با 3000 نفر گنجایش، بعد از کنیسه ای در نیویورک دومین عبادتگاه بزرگ یهودیان دنیا محسوب می شود.

در کنار این کنیسه نیز موزه یهودیان قرار دارد. در این موزه مدارک و اسامی حدود 400 هزار یهودی مجاری که توسط نازیها بین سالهای 1944 و 1945 کشته شده اند نگهداری می شود.

نمایش بیشتر