• بقعه شاهزاده ابراهیم

بقعه شاهزاده ابراهیم

نوشتن نظر


بقعهٔ شاهزاده ابراهیم از ابنیهٔ دوران قاجار است که در جادهٔ فین (۳ کیلومترى جنوب کاشان) قرار دارد. بناى اولیهٔ آن به وسیلهٔ خاله‌بیگم از اهالى فین احداث شده است و سپس کسان دیگرى تزئینات آن را تکمیل کرده‌‌اند.

این بنا داراى گنبد کاشى‌کارى فیروزه‌اى رنگ، گلدسته‌هاى زیبا، صحن مفرح و ایوان آیینه‌کارى است و نقاشى‌هایى بى‌‌نهایت جالب و جذاب دارد. در اطراف رواق و سقف ایوان، نقش‌هایى حاوى مجالس مذهبى بر روى گچ کشیده شده است. داخل بقعه و ایوان نیز آیینه‌کارى مفصلى دارد و ازاره‌هاى اطراف آن، با خشت‌هاى کاشى تزئین گردیده است.

در سال ۱۳۰۸ هجرى، محمدخان معروف به انیس‌الدوله – حاکم کاشان – ایوان و رواق‌هاى حرم را به آیینه‌‌کارى زیبایى مزین ساخته است.

شاهزاده ابراهیم(ع) از نوادگان امام موسی بن جعفر(ع) می باشند.

نمایش بیشتر