• موزه اسباب بازی و عروسک های تاریخی
  • موزه اسباب بازی و عروسک های تاریخی
  • موزه اسباب بازی و عروسک های تاریخی
  • موزه اسباب بازی و عروسک های تاریخی

موزه اسباب بازی و عروسک های تاریخی

  (Historical puppet and toy museum)   
  بافت تاریخی کاشان - در نزدیکی خانه طباطبایی ها - کوچه علامه - شماره 43
  031-55225134

نوشتن نظر


موزه اسباب بازی کاشان با رویکرد جمع آوری عروسک های خیمه شب بازی قدیمی و آشنایی با هنر خیمه شب بازی افتتاح شده است.

در این موزه شما می توانید علاوه بر مشاهده عروسک های خیمه شب بازی قدیمی از دوره قاجار تا به زمان حال از قبیل مبارک و غیره، در کارگاه ساخت عروسک نیز شرکت کنید و همچنین از طریق دستگاه شهرفرنگ با دنیای قدیم خیمه شب بازی آَشنا شوید.

در برخی از روزها نمایش خیمه شب بازی نیز در این موزه برگزار می شود که شما می توانید از طریق تماس با این مجموعه، از زمان برگزاری این نمایش اطلاع پیدا کنید.

نمایش بیشتر