بهترین مکان برای کشف لذت ورزش اسکی با چوب اسکی یا اسنوبورد ؛ تورنتو است، البته نه خود شهر بلکه پیرامون آن .

اگر شما مبتدی هستید آموزگاران زیادی برای آشنا کردن شما با فنون این ورزش زمستانی وجود دارند .

اسکی علاوه بر اینکه ورزش بسیار ماجراجویانه ای است کمک می کند تا تناسب اندام شما حفظ شود و از زمستان لذت بیشتری ببرید .


نمایش بیشتر