ورزش هاکی یکی از مهم‌ترین ورزش‌های ملی کاناداست و تیم هاکی این کشور از لحاظ مالی بسیار پشتیبانی می‌شود.
 اهمیت این ورزش برای مردم شهر تورنتو به قدری است که موزه افتخارات هاکی برای نگهداری از مدال‌های این ورزش در این شهر تاسیس شده است.

شما می‌توانید در سفرتان به تورنتو از زمین بازی هاکی این شهر بازدید کنید و اگر اسکیت روی یخ را به خوبی یاد گرفته باشید، کمی هم هاکی بازی کنید.

نمایش بیشتر