• پارک خلیج فارس (غازی آباد)
  • پارک خلیج فارس (غازی آباد)
  • پارک خلیج فارس (غازی آباد)
  • پارک خلیج فارس (غازی آباد)
  • پارک خلیج فارس (غازی آباد)

پارک خلیج فارس (غازی آباد)

  لواسان - بلوار امام خمینی - نرسیده به میدان بسیج

نوشتن نظر


پارک خلیج فارس که در ابتدا نام آن غازی آباد بود در سال 94 در لواسان افتتاح شد و به مرور گسترده شد.

این پارک شامل دو پارک خلیج فارس شمالی و خلیج فارس جنوبی می باشد که در دو سمت بلوار اصلی شهر لواسان (بلوار امام خمینی) قرار گرفته است.

نکته ویژه این پارک در قسمت شمالی آن قرار دارد که بر روی رودخانه ای واقع شده است و کلبه هایی جهت نشستن بر روی رود آب ساخته شده است. در قسمت جنوبی این پارک نیز کلبه هایی جهت نشستن وجود دارد.

نمایش بیشتر