• رود دبی
  • رود دبی

رود دبی

  (Dubai Creek)   

نوشتن نظر


این رود دبی را به دو قسمت تقسیم می کند و نقش کلیدی در پیشرفت شهر داشته است . هنگام که آفتاب غروب می کند و حرارت هوا قدری کاهش پیدا می کند ، قدم زدن در کرانه این رود و عبور از کنار مردم شهر و جهانگردان بسیار لذت بخش خواهد بود.

یکی از تفریحات بسیار جالب در دبی ، قایق یا کروز سواری بر روی این رودخانه است که می توانید دبی را روی آب تماشا کنید


نمایش بیشتر