• آب انبار باسیلیکا سیسترن
  • آب انبار باسیلیکا سیسترن
  • آب انبار باسیلیکا سیسترن
  • آب انبار باسیلیکا سیسترن

آب انبار باسیلیکا سیسترن

  (Basilica Cistern)   

نوشتن نظر


این مکان مجموعه ای بزرگ از مخازن آب است که در زیر شهر قرار دارد.

مورخین می گویند که نزدیک به 7000 برده در ساخت این هزارتوی زیر زمینی نقش داشته اند و کنستانتین اولین کسی بود که دستور ساخت این مکان را صادر کرد و بعد از او امپراتر ژوستینین آن را توسعه داد.

امروزه چیزی که در مقابل شما قرار دارد ، تمدن باستانی عظیم این منطقه را در هر قدم به شما یاد آور می کند.

نمایش بیشتر