• فست فود ایرانویچ
  • فست فود ایرانویچ
  • فست فود ایرانویچ

فست فود ایرانویچ

  مرکز شهر - روبه روی بازار پردیس 1
  44422005

نوشتن نظر


فست فود ایرانویچ کیش، روبروی بازار پردیس یک واقع شده است. قیمت غذاهای ارائه شده در فست فود ایرانویچ متوسط می باشد.این فست فود دارای ۱۵۰ نفر ظرفیت است.

در صورتیکه بین افراد همسفر اختلاف سلیقه در انتخاب نوع غذا وجود داشته باشد، افرادیکه به فست فود علاقه ندارند می توانند به طبقه دوم رفته و در رستوران خاطره غذای ایرانی میل کنند!

نمایش بیشتر