• رستوران آب و برق
  • رستوران آب و برق
  • رستوران آب و برق

رستوران آب و برق

  محوطه شرکت آب و برق
  44424881

نوشتن نظر


این رستوران واقع در محوطه شهرک آب و برق است. رستوران آب و برق را به خاطر محیط سنتی و ارائه غذاهای ایرانی و دریایی می توان جزو رستوران های سنتی قرار داد. قیمت غذاهای این رستوران نسبتا ارزان است.

این رستوران حالت آشپزخانه ای نیز دارد و می توانید سفارش دهید تا غذا را بسته بندی کنند و به بیرون ببرید.

نمایش بیشتر