• مقام دست راست حضرت عباس

مقام دست راست حضرت عباس

  (Abbas Right Hand Shrine)   

نوشتن نظر


اگر از باب الفرات حرم حضرت عباس (ع) خارج شوید در داخل کوچه ای از خیابان علقمه،ضریح و اتاقکی قرار دارد که محل جدا شدن دست راست حضرت عباس (ع) در هنگام بازگشت از نهر علقمه به دست سربازان عمرسعد می باشد به همین جهت مورد احترام زائران آن حضرت قرار می گیرد. فاصله این مقام تا خیمه گاه حدود 700 متر است و نزدیکترین محل به نهر علقمه محسوب می شود.

نمایش بیشتر