• نهر حسینیه

نهر حسینیه

  (Creek Hosseinieh)   

نوشتن نظر


این نهر که نهرحسینیه نام دارد انشعابی از رودخانه فرات است که از شمال شهر کربلا عبور مى کند. لازم به ذکر است که شریعه ای که حضرت عباس (ع) در کنار آن به شهادت رسید با این نهر متفاوت است ولی با توجه به اینکه آن محل اکنون دیگر وجود ندارد، زائران این نهر را نمادی برای یادآوری آن نهر کرده اند و در کنار آن روضه حضرت عباس(ع) می خوانند و به همین جهت این نهر به نهر علقمه معروف شده است.

برای رسیدن به این نهر در قسمت شمالی حرم امام حسین و نزدیک به بین الحرمین خیابان سدره را پیدا کنید و آن را مستقیم بروید تا به نهر برسید. فاصله نهر تا مرکز شهر (حرم ها) برای افراد میانسال کمی زیاد است و بهتر است یا از ویلچر استفاده نمایند و یا از عراقی هایی که با چرخ دستی هایشان افراد را با هزینه ای اندک جابه جا می کنند، کمک گرفته شود.

سرویس بهداشتی های تمیزی نیز در کنار این نهر قرار دارند و با توجه به اینکه معمولا بعد از بازدید از نهر حسینیه زائران به باغ امام صادق (ع) می روند و سرویس بهداشتی های آنجا خیلی تمیز نمی باشد، در صورت نیاز به تجدید وضو از سرویس بهداشتی های این محل استفاده نمایید.

نمایش بیشتر