• سفرهای کویرگردی و رصدستارگان خارجی

سفرهای کویرگردی و رصدستارگان خارجی

نوشتن نظر


یکی از گونه های جذاب سفر، تماشای ستارگان در شب های کویری برخی کشورهای خارجی و یا سفر به شهرهای مدار قطبی و تماشای شفق قطبی است.

در این مطلب به جای اینکه ما از انواع مختلف سفرهای رصدستارگان و یا کویرگردی برایتان بنویسیم می خواهیم از شما بخواهیم تجربیات خود را با ما در اشتراک بگذارید. در قسمت نظرات این مطلب از تورهای رصد ستارگان خارجی که تاکنون رفته اید بگویید 

نمایش بیشتر