• قاره آفریقا
  • قاره آفریقا

قاره آفریقا

  (Africa)   

نوشتن نظر


آفریقا سومین قاره پهناور جهان پس از آسیا و آمریکا است. عرض این قاره حدود ۸۰۰۰ کیلومتر از شمال به جنوب و طول آن در حدود ۷۴۰۰ کیلومتر از شرق به غرب می‌باشد. آفریقا با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارای ۶۱ کشور بوده که حدود یک هفتم از جمعیت جهان را در خود جای داده‌است.

نمایش بیشتر