• ایستینی پارک
  • ایستینی پارک

ایستینی پارک

  (istinyepark)   

نوشتن نظر


این مرکز خرید که از معروف ترین مراکز خرید استانبول است برای افرادیکه دنبال برند البته با قیمت واقعی آن می گردند، خوب است. شما از لحظه اول ورود به این مرکز خرید با تابلوی برندهای مختلف مواجه خواهید شد.

در انتهای این مرکز خرید، بازاری با شیوه معماری سنتی وجود دارد که پیشنهاد می شود حتما به آنجا سری بزنید.

نمایش بیشتر