• برج کبوتر

برج کبوتر

  (Pigeon Tower)   
  اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی

نوشتن نظر


سابقه تاریخی ساخت برج کبوتر به طور دقیق مشخص نیست ولی قدمت آن به 700 سال پیش بر می گردد.

جنس دیوارهای کبوترخانه ها از گل رس وکاه ساخته شده است ودر دیواره برج ورودی ها برای کبوترها تعبیه کرده اند .

به طور کلی در ساخت کبوتر خانه ها از انواع علوم ومهندسی هوشمندانه استفاده گردیده است .

کبوترخانه ها به عنوان کارخانه کودسازی برای مصرف زراعت ساخته می شده است .

نمایش بیشتر
مکانهای پیشنهادی
رستوران
جاذبه تاریخی
موزه
جاذبه تفریحی
جاذبه طبیعت گردی
جاذبه مذهبی
بازار
غذای محلی
سوغاتی
هتل ها
هتل های آپارتمانی
هتل های سنتی
اقامتگاه های بوم گردی