کرمان(نام منطقه‌ای درپارسی باستان : کارمانیا ) یکی از کلانشهر های و مرکز استان کرمان پهناورترین استان ایران درجنوب شرقی این کشور واقع است.

وسعت شهر کرمان حدود ۱۳۰۰۰ هکتار است و به دلیل وسعت شهری و جمعیت کرمان، این شهر جزو کلان‌شهرهای ایران طبقه‌بندی شده‌است.شهر کرمان، یک مرکز جمعیتی و بزرگترین شهر در منطقه جنوب شرق ایران است. کرمان به لحاظ صنعتی، سیاسی، فرهنگی و علمی مهمترین شهر جنوب شرق کشور است .

شهرکرمان با ۱۷۵۶ متر ارتفاع از سطح دریا، سومین مرکزاستان بلند و مرتفع ایران محسوب می‌شود . و همین امر باعث اعتدال نسبی هوای شهرکرمان در تابستان شده است.

نمایش بیشتر
  • اطلاعات عمومی

  • پیش شماره تلفن : ۰۳۴
  • مرکز استان 
  • اطلاعات مردم شناسی

  • جمعیت : حدود ۵۳۴،۴۴۱ نفر