آران و بیدگل ، مرکز شهرستانی به همین نام ، از توابع استان اصفهان است ، که تا مرکز استان 210 کیلومتر ، تا تهران 230 و تا کاشان که نزدیکترین شهر به آران وبیدگل است ، 6 کیلومتر فاصله دارد .

آران و بیدگل در حاشیۀ کویر مرکزی ایران و در همسایگی دریاچۀ شگفت و پر راز ورمز نمک ، شهر های کهن ایران است . این شهر چنانکه از نام آن پیداست ، پیوند دو شهر کهنسال <<آران >> و << بیدگل >> پدید آمده که طبعا میراث غنی فرهنگ وسنت ها واستعداد های انسانی این دو اجتماع با هم در آمیخته و شهر را به همان نسبت پربار و سرشار ساخته است.

آران و بیدگل علاوه بر اینکه میزبان امامزاده هلال بن علی - فرزند بلافصل حضرت علی (ع) - است، مقصد مسافران کویر مرنجاب نیز می باشد و مسافران این شهر می توانند برنامه سفر خود را به نحوی تنظیم نمایند که یک شب را نیز در کویر مرنجاب بگذرانند.

نمایش بیشتر